Dyrektor szkoły

 - mgr Iwona Sobczyńska

Wicedyrektor ds przedszkola  - mgr Izabela Kuczko
Wicedyrektor ds klas I - III  - mgr Izabela Bartman
Wicedyrektor ds klas IV - VIII  - mgr Dorota Maziarz - Świerzewska
Wicedyrektor ds klas IV - VIII - mgr Renata Malarska