Logo festiwaluPoniżej zamieszczamy zasady regulaminowe XX Szczecińskiego Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.

 

 1. Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym.
 2. Repertuar powinien obejmować: kolędy, pastorałki i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej wykonane w języku polskim
 3. Uczestnik wykonuje tylko jeden utwór, nie zmieniają tytuł podanego w karcie zgłoszeniowej ( czas wykonania do 4 minut ).
 4. W konkursie mogą brać udział soliści śpiewający a capella lub z akompaniamentem dowolnego instrumentu lub zespołu instrumentalnego, dozwolony jest również półplayback.
 5. W konkursie mogą brać udział zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne do ośmiu osób włącznie.
 6. Półplayback będzie odtwarzany wyłącznie z płyt CD nagranych w formacie audio lub wav. Nie będą dopuszczone inne formaty oraz nośniki.
 7. Organizatorzy etapu szkolnego są zobowiązani doręczyć organizatorowi danego rejonu do 30 listopada 2018r.
  a) wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisem osoby przygotowującej, z  numerem  telefonu kontaktowego i podpisem prawnych opiekunów  o zgodzie na przetwarzanie danych. Zgłosić można maksymalnie 3 solistów i 3 zespoły  w każdej kategorii wiekowej z placówki.
  b) opisaną płytę  z półplaybackiem  ( jeżeli została wybrana taka forma występu ).  Płytę odbieramy bezpośrednio po występie.
 8. Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każdej kategorii do finału  festiwalu. Wyniki  etapu rejonowego Organizatorzy rejonów przekazują do SP nr 35 w dniu przeglądu
 9. Organizatorzy finału festiwalu zapewniają aparaturę nagłaśniającą , wysokiej klasy pianino cyfrowe oraz zestaw perkusyjny.
 10. O kolejności występów decydują organizatorzy.
 11. Szkoły spoza Szczecina zgłaszają się bezpośrednio do organizatora finału SP nr 35 ( z pominięciem etapu rejonowego) do dnia 08 grudnia 2018r.
 12. Szkoły ponadgimnazjalne ( licea, technika i szkoły zawodowe ) zgłaszają się  bezpośrednio do organizatora finału festiwalu do dnia 08 grudnia 2018r. ( z pominięciem etapu rejonowego).
 13. W przypadku wykonawców z pkt. 11, 12 liczy się kolejność zgłoszeń.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszeń, które przekroczą ilościowe możliwości organizacyjne.
 14. Przesłuchania finałowe odbywać się będą w IV kategoriach wiekowych:
  I. Przedszkola i ,,zerówki” – 11 grudnia 2018r. od godz.10:00.
  II. Szkoły Podstawowe ( kl. I - III ) – 11 grudnia 2018r. od godz. 13:00.
  III. Szkoły Podstawowe ( kl. IV – VI ) - 12 grudnia 2018r. od godz. 10:00.
  IV. Klasy VII, VIII i Gimnazja – 13 grudnia 2018r.  od godz. 10:00.
  V. Szkoły ponadpodstawowe  – 13 grudnia 2018r. od godz.13:00
 15. Występy będzie oceniać jury  (kryteria: tematyka, interpretacja, intonacja,ogólne wrażenie sceniczne).
 16. Nagrodzone będą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. Wręczenie nagród odbędzie się podczas gali festiwalu  w Operze na Zamku
 17. Nagroda publiczności jest wybierana i przyznawana w czasie gali festiwalu
  W czasie gali festiwalu  utwory prezentują zdobywcy  pierwszych miejsc  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru wykonawców i utworów z kolejnych miejsc.
 18. Jury ma prawo nie przyznawać nagrody lub przyznać dwie równoległe.
 19. Uczestnicy będą wspólnie śpiewali piosenkę finałową.
 20. Najciekawsze wykonania zostaną utrwalone na płycie CD
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru utworów na płycie.

Zgodnie z art.23 ust.1pkt1 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz.883 z późn. zm.) dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów festiwalowych. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć na stronie internetowej szkoły i w lokalnym programie TV

 

Karta zgłoszeń do XX edycji Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej.