1. Personalia solisty lub lidera ( osoby odpowiedzialnej za grupę )
2. Osoby występujące
3. Instytucja zgłaszająca uczestnika
4. Dane opiekuna ( osoby przygotowującej )
5. Repertuar występu
6. Forma występu7. Wymagania techniczne
8. Informacja o wykonawcy

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów festiwalowych. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej szkoły i w lokalnym programie TV.

10. Potwierdzenie zgłoszenia

captcha
Powered by BreezingForms