Świetlica szkolnaFormularz karty zgłoszenia jest do pobrania w świetlicy, sekretariacie bądź na stronie internetowej szkoły. Poprawnie wypełniony wniosek (dokładne dane adresowe i kontaktowe) należy złożyć w świetlicy klas II – III bądź w sekretariacie.
Termin składania wniosków : do dnia 24.08.2018r.