Szkolenie18 października (czwartek) 2018  o godzinie 17.00 odbędzie się szkolenie dla rodziców uczniów klas 8 i klas 3 gimnazjum

Temat: Jak mogę wesprzeć dziecko w wyborze dalszej drogi kształcenia i zwodu.           

Szkolenie poprowadzi FUNDACJA TALENT- KARIERA

Wejście główne SP 35; budynek C; korytarz C- parter; sala 2C