Obiady abonamentowePrzypominamy o ważnych wydarzeniach z życia szkoły.
19 – 21 kwietnia 2017r. odbędzie się egzamin gimnazjalny a w naszej szkole będą to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Szkoła orgazniować będzie zajęcia wychowawczo – opiekuńcze a stołówka normalnie będzie wydawać obiady.
Bardzo prosimy o deklarowanie w momencie zakupu karnetu obiadowego, czy Państwa dziecko uczęszczać będzie w tych dniach na obiady.

Opieka na przejśćiu dla pieszychUprzejmie informujemy, że zapewniamy opiekę  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława:

  • w dniach od 29 -31.03.2017 w godzinach od 7:30 do 17:00 z przerwą od 11:30 – 12:30.
  • od dnia 03.04.2017 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 Bardzo prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym powrocie do domu.

Dni otwarte naszej skzołySerdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi, kandydatami do grup zerowych i klas pierwszych w roku szkolnym 2017/ 2018  na Dzień Otwarty naszej Szkoły, który odbędzie się w sobotę  4 marca 2017 r. W godzinach od 10:00- 13:00 będą  na Państwa czekać nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, logopeda, psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 w Szczecinie.

sala gimnastycznaInformujemy iż w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie odbywać się będą zajęcia sportowo – rekreacyjne  pod opieką animatora sportu.

Półkolonie zimoweW związku z rezygnacją rodziców w uczestnictwie ich dzieci w zajęciach półkolonijnych, dysponujemy 8 miejscami wolnymi.

osoba przerowadzajacaUprzejmie informujemy, że w dniach od 13 lutego 2017r. do 24 lutego 2017r. nie zapewniamy opieki  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława.

Bardzo prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, w okresie ferii zimowych.

obiadyInformujemy iz sprzedaż obiadów abonamentowych na styczeń 2017r. odbędzie się według następującego harmonogramu:

Osoba przeprowadzajacaUprzejmie informujemy, że w dniach od 23.12.2016 do 01.01.2017 nie zapewniamy opieki  na przejściu dla pieszych przy ul. Warcisława. Bardzo prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom właściwej opieki w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, w okresie świąteczno – noworocznym.