Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Szczecin, Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oświaty