Przedszkole SP35Drodzy rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej nr 35. Uprzejmie informujemy, iż rozliczenie odpłatności za pobyt/żywienie dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 35 nastąpi we wrześniu 2018 roku

(tj. po wygaśnięciu umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług w oddziale przedszkolnym w SP35, prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin).