Unia Europejska16 maja 2019r. w grupach zerowych pan Marek Chabior przedstawiciel RODM-u przeprowadził zajęcia patriotyczne. Dzieci dowiedziały się, że 1 maja 2010 r. Polska wstąpiła do UE i w tym roku przypada 15 rocznica Polski w UE. Dzieci pokazywały i nazywały flagi niektórych państw należących do Unii Europejskiej. Następnie otrzymały kolorowanki i kolorowały flagi państw. Na zakończenie od Pana Marka dzieci otrzymały drobne niespodzianki.