Przedszkole Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 zaprasza do składania oferet na prowadzenie zajęć muzyczno - ruchowych w oddziałach przedszkolnych w okresie 10.01.2018r. - 30.06.2018r. według następujacego harmonogramu:

 

Sala gimnastyczna SP 35Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

Przetarg na mięsoProtokół z postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na„ Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40; 71 – 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin”

mieso przetargW związku z ogłoszeniem na dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, informujemy iż zamówienie udzielone zostało następującemu podmiotowi:

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowychSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie zaprasza do składania ofert na następujące artykuły żywnościowe:

Artykuły żywnościoweOgłoszenie wyboru oferenta na poniższe grupy towarowe na rok 2018 nastąpiło 21.12.2017 o godzinie 14:00. Podmioty, które zostały wybrane, zostały powiadomione telefonicznie lub mailem, w zależności od podanych przez oferentów dróg komunikacji. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza cenowo.

Przetarg na spożywkęSzkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin adres e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.zaprasza do  złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach  wydanych na podstawie art.11 ust. 8 na: „Dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II przy ul. Świętoborzyców 40, 71 - 665 w Szczecinie będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin"