Skład Rady Rodziców

 

 

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie

Bank PeKaO SA  I/o Szczecin        66 1240 3813 1111 0000 4384 5110