Ogłoszenia Rady Rodziców
 / Za treść ogłoszeń publikowanych w zakładce Rady Rodziców odpowiedzialność ponosi Prezydium Rady Rodziców /