Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący:     Piotr Kokosiński
Zastępca przewodniczącego: Tomasz Majewski
Sekretarz:    Krzysztof Kubanek
Skarbnik:  Agnieszka Suwała
Członek Prezydium:  Izabela Bartman
Członek Prezydium:      Joanna Kicior
Członek Prezydium:      Gabriela Adamska

            
 Ogłoszenia Rady Rodziców
 / Za treść ogłoszeń publikowanych w zakładce Rady Rodziców odpowiedzialność ponosi Prezydium Rady Rodziców /

Składki na Radę RodzicówDzień 31.10.2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, dlatego w dniu tym nie będą zbierane pieniądze przez skarbnika Rady Rodziców. W  związku z tym, ostateczny termin wpłat składek dla klas chcących uzyskać regulaminowy zwrot został przedłużony do dnia  02.11.2016 r.  W tym dniu skarbnik będzie przyjmował pieniądze wg normalnego grafiku tj. w godzinach 12:35 – 13:00  oraz  15:45 – 16:00

Szafki szkolneZapraszamy uczniów wraz z rodzicem na spotkanie w auli szkolnej w dniu  21.10.2016r. (piątek) o godz.17:00. Spotkanie dotyczyć będzie przekazania szafek w użytkowanie uczniom, których rodzice dokonali wpłaty.

 


rada rodzicowRada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2016/2017 składkę roczną w wysokości:

  • 100 zł    dla rodziców, których do szkoły uczęszcza jedno dziecko
  • 80 zł    od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza dwoje dzieci
  • 60 zł    od dziecka dla rodziców, których do szkoły uczęszcza troje dzieci
  • rodzice, których do szkoły uczęszcza czworo lub więcej dzieci są z opłacenia składki zwolnieni

Powyższe kwoty zawierają dodatkową składkę w wysokości 10 zł na książki do biblioteki szkolnej w celu uzupełnienia i odnowienia jej zasobów.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Rada Rodziców uchwaliła tzw. Budżet Uczniowski w wysokości 5÷10% wartości wpływów ze składek. We współpracy z Samorządem Uczniowskim zostanie przeprowadzone głosowanie na najciekawsze projekty zgłoszone przez uczniów szkoły w celu ich późniejszej realizacji.

Ogłoszenia Rady RodzicówZe względu na fakt, iż nie wszyscy zainteresowani rodzice zdążyli dokonać zgłoszenia i wpłaty na szafkę, wyznaczamy dodatkowy, ostateczny termin na: 21.09.2016r. (środa)  w godz. 16:00 – 16:30

Wpłaty będziemy przyjmować w holu przy sekretariacie.

Ogłoszenia Rady RodzicówRada Rodziców ustaliła na rok szkolny 2015/2016 składkę roczną w wysokości: