Składki na Radę RodzicówDzień 31.10.2016r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, dlatego w dniu tym nie będą zbierane pieniądze przez skarbnika Rady Rodziców. W  związku z tym, ostateczny termin wpłat składek dla klas chcących uzyskać regulaminowy zwrot został przedłużony do dnia  02.11.2016 r.  W tym dniu skarbnik będzie przyjmował pieniądze wg normalnego grafiku tj. w godzinach 12:35 – 13:00  oraz  15:45 – 16:00