Adminstracja Szkoł Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie:

Kierownik gospodarczy

  • Krystyna Łabenda
  • Irena Bartczak

Kierownik obiektów sportowych

  • Marek Żukowski

Specjalista ds kadrowych

  • Dorota Kwasik

Intendent

  • Jolanta Polińska

Specjalista ds administracyjnych

  • Teresa Adamiak