Sala gimnastyczna SP 35Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.)  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie przy ul. Świętoborzyców 40 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem następujacych pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w okresie wakacyjnym ( lipiec - sierpień 2018 ) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

 

 • sali gimnastycznej o pow. 1365,20 m² w następujących dniach tygodnia:
  poniedziałki w godz. 18:30 - 20:00 - 1 sektor sali gimanstycznej - 1/3 całej hali
  poniedziałki w godz. 20:00 - 21:30 - 1 sektor sali gimanstycznej - 1/3 całej hali
  środy w godz. 18:30 - 20:00 - 2 sektory sali gimnastycznej 2/3 całej hali - ( mozliwość wynajęcia 1 sektora sali gimnastycznej )
  środy w godz. 20:00 - 21:30 - 2 sektory sali gimnastycznej 2/3 całej hali - ( mozliwość wynajęcia 1 sektora sali gimnastycznej )

 Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  

Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30
 2. termin składania ofert – do dnia 28.06.2018r. ( czwartek )
 3. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Marek Żukowski - kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 28.06.2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel.kontaktowy 91 44 22 465 wew. 115 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Minimalna cena wynajmu jedną godzinę lekcyjną ( 45 minut ) wynosi:
  - sala sportowa – kwota wynajęcia 1 sektora wynosi 35,00 zł netto. (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów). koszt wynajęcia całej sali gimanstczynej wynosi 105 zł netto
 6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
 7. do oferty winno zostać załączone: 
  - wypełniony formularz oferty ( załącznik do ogłoszenia ),
  - kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS, 
  - kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON,
  - kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych )
 8. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  - zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
  - rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 2 miesięcy ( do końca sierpnia 2018r. )

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Załączniki do zapytania przetargowego: