Ponizej przedstawiamy rozkład jednostek lekcyjnych obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w klasach IV - VI.

1 lekcja 8:00 - 8:45
2 lekcja 8:55 - 9:40
3 lekcja 9:50 - 10:35
4 lekcja 10:45 - 11:30
5 lekcja 11:40 - 12:25
6 lekcja 12:50 - 13:35
7 lekcja 13:45 - 14:30
8 lekcja 14:35 - 15:20
9 lekcja 15:25 - 16:10

Przypominay iż w klasach 0 - III nie obowiązuje ramowy rozkład godzin lekcyjnych